Power of knowledge

Je blijft toonaangevend en altijd up-to-date door het uitwisselen van ideeën, ontwikkelingen en mogelijkheden. Om scherp te blijven op de nieuwste ontwikkelingen wisselen we kennis en ervaring uit met een groot aantal vooruitstrevende partners uit de praktijk. Als kennis- en kwaliteitsorganisatie voor IT professionals en –opleidingen zijn we aangesloten bij de belangrijkste brancheorganisaties op nationaal en Europees niveau.

Technologiepartners

Isential werkt samen met vooruitstrevende technologiepartners, waaronder Microsoft, Huawei, Oracle, Arcitura, Citrix en VMWare.

Belangenorganisaties

Isential is lid van Nederland ICT, dé belangenbehartiger van de IT-, Telecom-, Internet- en Officesector en is aangesloten bij het ICT Leerplatform. Ook mag Isential rekenen op de ondersteuning van het Centrum voor Arbeidsmarktvraagstukken ICT bij initiatieven die leiden tot meer kwaliteit, werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies. Isential is aangewezen als uitvoerder van het Sectorplan ICT, waarbij deelnemers van werk naar werk, van uitkering naar werk en van niet uitkeringsgerechtigd naar werk worden begeleid.

Brancheorganisaties

Isential is verbonden aan de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, een overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus) en is aangesloten bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Isential staat bovendien ingeschreven als opleidingsinstituut in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Onze inschrijving in dit register biedt je het voordeel dat we opleidingen kunnen aanbieden met btw-vrijstelling.

European E-competence Framework

Isential is als lid van de initiatiefgroep actief betrokken bij de promotie en implementatie van het European E-competence Framework. Dit door de Europese commissie ontwikkelde initiatief beschrijft competenties en competentieniveaus binnen het IT-vak van operationeel tot en met strategisch niveau. De doelstelling is het op Europees niveau vergelijkbaar en uitwisselbaar maken van IT-functies en daarmee het stimuleren van de arbeidsmobiliteit binnen Europa.

Bij Isential heb je binnen elke discipline je eigen, vaste contactpersoon. Dat werkt wel zo snel en direct. En persoonlijk, uiteraard.