De kracht van samenwerking

 

Up-to-date blijven door het uitwisselen van kennis

 

Bij Isential zijn we altijd bezig met investeren in kennis en ervaring. Om toonaangevend en up-to-date te blijven wisselen we voortdurend ideeën, inzichten en ervaringen uit met partners in de IT-industrie. Als bekend kennis- en kwaliteitsinstituut voor IT-opleidingen en IT professionals zijn we aangesloten bij de belangrijkste brancheorganisaties op nationaal en Europees niveau.

Technologiepartners

 

Wij werken samen met vooruitstrevende technologiepartners, waaronder Microsoft, Huawei, Oracle, Arcitura, Citrix en VMWare.

Belangenorganisaties

 

Isential is lid van Nederland ICT (dé belangenbehartiger van de IT- Telecom-, Internet- en Officesector) en is aangesloten bij het ICT Leerplatform. Bij het nemen van initiatieven die leiden tot meer kwaliteit, werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies wordt Isential ondersteunt door het Centrum voor Arbeidsmarktvraagstukken ICT. Isential is tevens aangewezen als uitvoerder van het sectorplan ICT, waarbij deelnemers van werk naar werk of van uitkering naar werk worden begeleid.

Keurmerk VOI

Isential is geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk VOI. Met de toekenning van het Keurmerk bevestigt de Stichting dat Isential voldoet aan alle criteria die zij stelt aan opleidingsinstituten. Het Keurmerk VOI is voor opdrachtgevers en partners van Isential een extra bevestiging van de kwaliteit, betrouwbaarheid en zekerheid van Isential.

European E-competence Framework

Als lid van de oorspronkelijke initiatiefgroep is Isential actief betrokken bij de promotie en implementatie van het European E-competence Framework. Dit initiatief van de Europese Commissie beschrijft de verschillende competentie- en opleidingsniveaus binnen het IT-vak, van operationeel tot strategisch niveau. Doelstelling is het stimuleren van de arbeidsmobiliteit in Europa, door IT-functies en -opleidingen binnen Europa vergelijkbaar en uitwisselbaar te maken.